Vuorovaikutus on välttämätöntä

Kehitä vuorovaikutustaitojasi kursseilla.

Koulutusvalikoimaan kuuluvat Gordon Training Internationalin

Toimiva työyhteisö (n20h), Toimiva vuorovaikutus (n12h), Toimiva koulu (n20h), Toimiva perhe (n20h).

Valikoimassa on myös Sujuvan vuorovaikutuksen perustaitoja (6h), Joukkueurheilijan vuorovaikutustaidot (3h) sekä Sujuvaa vuorovaikutusta seura- ja järjestötyössä. Lisäksi teemme tilaajan tarpeisiin muokattuja koulutuksia, työpajoja ja luentoja (Veso- ja Kiky -koulutukset, vanhempainillat.

Tervetuloa koulutukseen!

Vuorovaikutuksen avulla välitämme ajatuksiamme ja mielipiteitämme sekä edistämme omia tavoitteitamme ja yhteisiä asioita.

Vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joiden avulla on mahdollista rakentaa hyviä ja luottamuksellisia ihmissuhteita. Niillä saamme ilmaistua mielipiteitämme ja tarpeitamme ja vastavuoroisesti ymmärtää muita.

Oman elämänpiirin ihmissuhteiden sujumiseen voi merkittävästi vaikuttaa taitavalla vuorovaikutuksella ja arvostavalla kohtaamisella niin työelämässä kuin yksityiselämänkin alueella.

Kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen tunne on jokaiselle hyvin tärkeää ja sen toteutuminen on edellytys toimivalle vuorovaikutukselle. Omien tarpeiden ja ajatusten tunnistaminen sekä niiden selkeä ja rakentava ilmaiseminen on olennaista hyvinvoinnille.


Vuorovaikutustaidot lisäävät työhyvinvointia

Työpaikoilla ja erilaisissa yhteisöissä toiminta ja sen sujuvuus perustuu vuorovaikutuseen, yhteistyöhön ja sopimuksiin, jotka vaikuttavat niiden piirissä olevien ihmisten toimintaan.

Vuorovaikutukseltaan terveessä ja toimivassa suhteessa tai organisaatiossa (parisuhde, perhe, yritys, työpaikka, osasto, jaosto, seura, yhdistys, järjestö tms) ihmiset voivat hyvin ja voivat käyttää energiansa tuottavaan toimintaan tarkoituksenmukaisesti.

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä työntekijöille. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että kun työntekijät saavat vuorovaikutustaitojen koulutusta, heidän stressinsä ja ulkopuolisuuden tunteensa työpaikalla vähenee. Tämä auttaa työntekijää sitoutumaan työhönsä sekä auttaa oppimaan uusia asioita paremmin.

Vuorovaikutuskoulutus työyhteisössä toimii ennaltaehkäisevänä ja usein voimavaroja lisäävänä kokemuksena. Koulutuksen aikana käydään läpi malleja ja periaatteita, joita voidaan soveltaa toimintaan. Koulutuksen avulla osallisten välille muodostuu uusi ja toimivampi kanssakäymisen malli. Parhaimmillaan vuorovaikutuskoulutus tuottaa työpaikalle avoimen ja arvostavan ilmapiirin, jossa kuunnellaan, kannustetaan ja ratkaistaan ongelmia rakentavasti.


Johtaminen ja vuorovaikutustaidot

Johtotehtävissä olevien vuorovaikutustaidoilla on erittäin suuri merkitys ja vaikutus työhyvinvointiin, työntekijöiden sitoutumiseen, muodostuvaan vuorovaikutuskulttuuriin sekä toiminan laatuun ja tehokkuuteen.

Vuorovaikutustaitoja oppimalla voit hallita työyhteisön paineita ja luoda luovaa ja hyvinvoivaa työskentely-ympäristöä.

Kaikissa yli yhden ihmisen yrityksissä ja työyhteisöissä tarvitaan ihmisten johtamista. Suuri osa työpaikan vuorovaikutuksesta sujuu yleensä ongelmitta, mutta ihmisten erilaiset tarpeet ja mielipteet aiheuttavat toisinaan erimielisyytä, joka täytyy käsitellä. Näissä tilanteissa vuorovaikutuksessaan taitava johtaja osaa luotsata tilanteen mahdollisimman rakentavasti ja varmistaa yrityksen tehokkaan toiminnan. Viestintäkulttuurin ja vuorovaikutustaitojen kehittämisellä on suotuisat vaikutukset työhyvinvointiin ja toiminnan laatuun.

Vuorovaikutustaitoja kannattaa opetella.