Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa

Tarjoan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa tilanteissa, joissa haluat käsitellä elämääsi liittyviä asioita ja tilanteita koulutetun terapeutin kanssa.

Tavoitteenani on lisätä asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä ja ymmärrystä tilanteestaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi pyritään vähentämään ongelmasta aiheutuvaa haittaa ja edistämään asiakkaan kykyä itse ratkaista ongelmiaan.

Terapiaan kannattaa tulla silloin, kun elämässä on tilanne, joka saattaa arjen epätasapainoon ja vie runsaasti voimavaroja ja elämäniloa. Ajatukset saattavat kiertävät kehää, aiheuttaa epämieluisia tuntemuksia, jumiutua ja ahdistus kasvaa kuormittavaksi. On myös olemassa asioita, joita ei ole helppo jakaa läheisten kanssa. Silloin sinun on hyvä tutkailla tilannetta koulutetun terapeutin kanssa ja saada uudenlaisia näkökulmia oman pohdintasi monipuolistamiseen sekä eri vaihtoehtojen etsintään.

Soita ja tule juttelemaan!


Tutustu terapian perusasiohin

Mitä terapiatapaamisessa tapahtuu?


Terapiatapaaminen kestää yleensä yhden vastaanottotunnin (n. 45 min). Sen aikana käsitellään esille tuomiasi asioita ja pyritään kohti tilannetta, jossa olosi on riittävästi parempi. Joskus yhden tapaamisen aikana syntyy merkittävä oivallus eikä jatkotapaamisia tarvita. Yleensä kuitenkin muutosprosessiin tarvitaan 4-10 tapaamista. Tiedät itse milloin olo on riittävästi helpottunut.

Asioiden käsittely tapahtuu usein puhumalla, mutta mukana voi olla erilaisten tilannetta selventävien tehtävien tekemistä, mielikuvaharjoittelua, rentoutusta, hypnoosia, valokuvia tarkastelua, kuvan tekemistä, kirjoittamista tai vaikka kävelyä. Menetelmät valikoituvat käsiteltävän asian, sinun ja terapeutin mukaan.

Olet itse oman elämäsi asiantuntija. Terapeutin tehtävä on auttaa sinua näkemään tilanteesi mahdollisimman monipuolisesti ja kokemaan pätevyyttä elämässäsi ja sen ratkaisuissa.

Lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiamalli, johon on helppo tulla ilman julkisen hoidon vaatimaa psykiatrista hoitosuhdetta tai aikaa vievää hakuprosessia. Et tarvitse lääkärin lähetettä vaan voit päättää terapiasta itse.

Käynneistä ei muodostu potilasrekisteriä. Asiakassuhde on luottamuksellinen ja terapiakäynneistä tietävät vain ne, joille asiakas itse niistä kertoo.

Mikä psykoterapiassa auttaa? -teoksessa esitetyn tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että eri terapiamuotojen välillä ei ole vaikuttavuuseroja. Terapian vaikuttavuuden kannalta ratkaisevinta oli asiakkaan ja terapeutin suhde sekä asiakkaan motivaatio tilanteensa muuttamiseen.


Miten valitsen terapeutin?

Sopivan terapeutin etsiminen on tärkeää, koska terapia tapahtuu asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa. Valitse terapeutti, jonka kanssa tunnet voivasi rehellisesti ja avoimesti käsitellä asioitasi.

Terapeuttien kotisivuja tutkimalla voit hieman tutustua heihin ja heidän taustatietoihinsa. Tavattuasi terapeutin, voit päättää haluatko jatkaa työskentelyä hänen kanssaan vai jatkatko etsintää vielä.

Terapeuteilla on omat vahvuusalueensa ja on mahdollista, että terapeutti ehdottaa toista terapeuttia, mikäli se on kannaltasi parempi vaihtoehto. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen jatkaa työskentelyä mielen toimintaan erikoistuneen lääkärin, psykiatrin kanssa. Silloin terapeutti ohjaa asiakkaan eteenpäin.


Mikään ei ole muuttunut - vain näkökulmani on muuttunut - siis kaikki on muuttunut.