Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisellä terapialla tarkoitetaan tasaveroista ja luottamuksellista suhdetta terapeutin ja asiakkaan välillä, jossa yhteistyössä etsitään ratkaisuja asiakkaan ongelmiin ja suunnitelmallisesti edetään kohti tavoitetilaa.

Terapiamuodolle on ominaista:

  • Asiakaslähtöisyys: Asiakas asettaa omat tavoitteensa.
  • Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus
  • Asiakkaan voimavarat valjastetaan tavoitteiden saavuttamiseen
  • Edistyksen ja positiivisten poikkeusten huomioiminen
  • Myönteisyyden, leikillisyyden, luovuuden ja huumorin hyödyntäminen
  • Hyödynnetään eri terapioiden toimivia menetelmiä tilanteen mukaan
  • Myönteisen palautteen ja kannustuksen hyödyntäminen asiakkaan elämänpiirissä

Asiakkaan tulevaisuuden näkemyksillä on suuri merkitys terapiaprosessissa. Lähtökohtana on elämä tästä eteenpäin kohti parempaa tulevaisuutta. Menneisyyttä käsitellään vain sen verran, kuin se on tarpeen ja etsitään käyttöön entistä parempia toimintamalleja. Ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti takapakit eivät ole epäonnistumisia vaan oppimiskokemuksia.

Ratlaisukeskeisyys soveltuu monenlaisille asiakasryhmille yksilöistä ryhmiin.

Terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Lyhytterapiassa käyntejä on yleisimmin 1-10 kertaa asiakkaan kokemasta tarpeesta riippuen.