Nina Mansikka

Koulutus ja työkokemus

 • Kasvatustieteen maisteri, Lapin yliopisto
 • Erityisopettaja, Helsingin yliopisto
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Helsingin psykoterapiainstituutti Oy
 • Rentoutus- ja hypnoosiohjaaja, Mental trainer, Suomen hypnoosiyhdistys ry
 • Kuvataideterapian menetelmäopinnot, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • vuorovaikutuskouluttaja
 • Mielenterveyden ensiapu 1 (MTEA 1) ja Nuoren mielen ensiapu (NMEA) -ohjaaja, Hyvää mieltä yhdessä -kouluttaja, Hyvän mielen koulu -kouluttaja

Olen Espoolainen kasvatus- ja opetusalan ammattilainen. Työkokemukseni olen kerännyt koulumaailmassa luokanopettajana ja erityisopettajana toimien. Olen toiminnut myös aikuisten kouluttajana opetuksen, vuorovaikutuksen kehittämisen, henkisen valmennuksen sekä mielenterveys- ja hyvinvointitaitojen aihepiireissä.

Terapiatyötä ja henkistä valmennusta olen tehnyt muutaman vuoden ajan.

Urheilussa ohjaus-, opetus- ja/tai kilpailukokemusta minulla on alppihiihdosta, jousiammunnasta, urheilusukelluksesta, ratsastuksesta sekä golfista.


Taustaa terapeuttiselle työlle

Tavalliseen ja normaaliin elämään kuuluu onnistumisten ja hyvien aikojen lisäksi myös epäonnea, menetyksiä, erilaisia vastoinkäymisiä, äkillisiä kriisejä ja vastentahtoisia muutoksen aikoja, jotka vaikuttavat hyvinvointiin heikentävästi.

Olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa monenlaisia vaikeuksia helpottavia toimia. Samalla on tullut tutuksi eri ikäryhmien pulmat ja murheet. Tuttuja ovat myösyös vanhempien kohtaamat haasteet lapsensa kouluarjen tukemisessa ja vanhemmuudessa yleisesti. Avun ja tuen saaminen on usein ollut hankalaa ja vaati aktiivista työtä.

Kokemuksieni vuoksi kouluttauduin terapeuttisen työn tekijäksi ja haluan tarjota helposti saavutettavaa ja tilanteen mukaan ketterästi muokkautuvaa neuvontaa ja terapiaa sitä tarvitseville.


Taustaa vuorovaikutustaitoihin panostamiselle

Sanoilla on suuri voima ihmisten mieliin. Ne herättävät tunteita ja reaktioita, jotka vaikuttavat kuulijan ajatuksiin ja toimintaan. Niillä on voima rikkoa ja rakentaa ja siksi on tärkeää olla tietoinen vuorovaikutuksen perusasioista voidakseen edistää yhteisiä ja omia tavoitteita.

Kaikessa ihmisten välisessä kohtaamisessa, niin arkipäiväisessä, terapeuttisessa kuin opetuksellisessakin, ratkaisevaa on vuorovaikutuksen laatu. Toista arvostava vuorovaikutus on opittava taito ja sen avulla on mahdollista luoda sitoutumista, tukea tilannetta sekä muutenkin sujuvoittaa elämää monella rintamalla. Olen päätynyt ajattelemaan, että suuretkin erimielisyydet voisi ratkaista kuulluksi tulemisen tunteella, vaikka lopputulos ei itseä miellyttäisikään. Jokaisella meistä on tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi

Hyvien vuorovaikutustaitojen, avoimen toimintakulttuurin edistämisen, positiivisten ajatusten ja toiveikkaan mielen avulla on mahdollista lisätä hyvinvointia, sitoutuneisuutta sekä työtehoa, ylittää monenlaisia tilanteita ja haasteita kaikenlaisissa yhteisöissä.

Henkisen valmennuksen taustaa omassa elämässäni

Liikunta ja urheilu sekä kouluttajana ja opettajana toimiminen on kuulunut elämääni monipuolisesti. Myös kilpaileminen on kuulunut mukaan useassa lajissa.

Eniten kilpaurheiluun liittyvään mielenhallintaan olen perehtynyt jousiammunnan ( SM-tasolla, SM-Kulta ja useita muita mitaleja), ratsastuksen ja golfin kautta. Pitkäjänteisen ja tavoitteellisen harjoittelun prosessien kokeminen ja kilpailemiseen liittyvät tekijät (voimakas kilpailujännitys, vaanivien virheiden pelot, tavoitteen mukaisen motoriikan ja reaktioiden automatisointi) avasivat itselleni tien henkisen valmentautumisen ja harjoittelun äärelle.

Omat lajini ovat osoittaneet mielen hallinnan tärkeyden turvallisen harrastamisen, harjoittelun ja kilpailemisen sujumisessa. Kokemukseni ovat olleet kimmokkeina opinnoille, jotka mahdollistavat mielen valjastamisen oppimisen, valmentautumisen ja suoriutumisen tueksi. Näitä tietojani jaan mielelläni muillekin.

Tehtäväkenttääni kuuluvat:

 • Lyhytterapia
 • Tunnetaito- ja vuorovaikutuskoulutukset urheiluseuroille, erilaisissa johtotehtävissä oleville, kouluyhteisöille, järjestöille, perheille vanhempien kautta.
 • Mielen hyvinvointiin liittyvät koulutukset.
 • Rentoutus, suggestio-ohjaus ja hypnoosi
 • Koulunkäynnin vaikeuksiin ja vanhemmuuden haasteisiin liittyvä konsultointi
 • Urheilijoiden ja vaativiin tilanteisiin valmistautuvien psyykkinen valmennus ja henkinen tuki
 • Luennot ja vanhempainillat ( aiheina mm. lasten hyvinvoinnin edistäminen, mielenterveyden perustaitojen edistäminen, vanhemmuuden ja perheen toimintakyvyn tukeminen, mielenterveystaidot, vuorovaikutustaitojen kehittäminen järjestötyössä ja urheiluseuroissa)