Hypnoosi ja suggestio-ohjaus

Tarjoan luottamuksellista hypnoosi- ja suggestio-ohjausta yksilöohjauksena. Tapaaminen kestää 45-90 minuuttia

Hypnoosi ja suggestio-ohjaus sopii hyvin esimerkiksi:

 • jännitysten ja pelkojen hoitoon haitallisten tottumusten muokkaamiseen
 • haluttujen tapojen vakiinnuttamiseen
 • itsetuntemuksen lisäämiseen
 • stressin vähentämiseen
 • tavoitteellisen itsensä kehittämisen tehostamiseen, motivoitumiseen
 • valmentautumiseen monenlaisia tilanteita varten (testitilanteet, esiintymiset, kilpaileminen)
 • elämänmuutosten tueksi
 • urheiluun liittyvä mentaalivalmennukseen.
Hypnoosi on yksi ihmisen normaaleista olotiloista, joita kokee hetkittäin päivän puuhien lomassa. Hypnoosille on ominaista hyvin syvä keskittyneisyyden tila, jonka vuoksi havaitsemisen tapa muuttuu ja oma sisäinen maailma voimistuu. Hypnoosi ei ole jotakin ihmisen ulkopuolelta häneen tuotavaa, vaan asiakas tuottaa sen itselleen hypnoosiohjaajan ohjauksessa.

Hypnoosi perustuu asiakkaan mielikuvituskykyyn, jonka avulla hän luo mielikuvia hypnoosiohjaajan ohjauksessa. Hypnoosin aikana ohjaaja antaa yhdessä sovittuja tavoitteita edistäviä suggestioita, jotka mieli hyväksyy ilman tietoisen mielen kritiikkiä. Suggestiot ovat suostuttelevaa puhetta, joka jää asiakkaan mieleen vaikuttamaan hänen ajatuksiinsa, tavoitteisiinsa ja toimintaansa hypnoosin jälkeenkin.


Hypnoosi kokemuksena

Hypnoosi on kokemuksena henkilökohtainen ja jokainen hypnotisoituu omalla tavallaan. Myös hypnoosiherkkyys vaihtelee ihmisestä toiseen ja kerrasta toiseen. Hypnoosille ominaisia elementtejä esiintyy silti lähes aina. Näitä ovat:
 • keskittyneisyyden lisääntyminen,
 • ulkoisten ärsykkeiden ”etääntyminen”,
 • lisääntynyt luovuus mielen sisäisen materiaalin käsittelyssä,
 • laajentunut kokemiskyky,
 • lisääntynyt alttius suggestioiden vastaanottoon,
 • ajantajun muutokset,
 • muutokset aistimuksissa,
 • keho voi tuntua erilaiselta ja tietoisuus kehon ääriviivoista voi muuttua.
Kokemus hypnoosista on jokaiselle omanlaisensa.

Jokaisella hypnoosikerralla asiakkaalle muistutetaan, että hänen on milloin tahansa mahdollista keskeyttää tilanne vain silmät avaamalla. Asiakas siis säilyttää kontrollin itsellään koko ajan. Tämä on tärkeää välttämättömän turvallisuuden tunteen ja luottamuksen syntymiselle.


Hypnoosista voi käyttää myös nimitystä syvärentoutus, suggestio-ohjaus tai vaikkapa, transsi. Hypnoosi -nimitys on saanut alkunsa unen jumala Hypnoksesta. Hypnoosia voikin kuvailla hieman unen omaiseksi tilaksi.

Tapaamisen aikana asiakas ohjataan syvän keskittyneisyyden tilaan, jolloin tietoinen mieli väistyy syrjemmälle ja kriittinen ajattelu vaimenee. Tämän keskittyneisyyden tilan aikana annetaan asiakkaan kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisia suggestioita ja asiakkaan on mahdollista hyväksyä ohjaava puhe totena. Hypnoosityöskentelyllä on mahdollista vaikuttaa tunteisiin, asenteisiin, ajatuksiin ja toimintoihin.