Henkinen valmennus - Mental Training


Henkisen valmennuksen tarkoituksena on ylläpitää tai aikaansaada mahdollisimman yksinkertaisia ajattelutapoja, jotka auttavat sinua määrätietoisesti toimimaan tavoitteitasi edistävällä tavalla . Niitä ovat ajattelun, reagoimisen ja käyttäytymisen muutokset, jotka mahdollistavat toimintaasi mahdollisimman hyvällä tasolla ulkoisista stressitekijöistä huolimatta.

Mentaalivalmennuksen avulla voit kehittää toimintaasi ja suoriutumistasi tavoitteellisesti monilla elämän alueilla.

Mentaaliharjoittelulla voit saavuttaa:

 • lisääntynyttä rentoutta, itseluottamusta ja paineiden hallintaa
 • aikaisempaa parempaa mielen ja tunteiden hallintaa
 • tehokkaampaa palautumista
 • pelkojen ja jännitysten vähenemistä
 • parempaa kykyä toipua epäonnistumisista
 • pitkäjänteisempää, suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa harjoittelua
 • tavoitteenmukaisten suoritusten automatisointia
 • mahdollisuuden harjoitella kehoa kuluttamatta
 • jännityksen hyödyntämista eduksesi
 • sisäisen motivaation lisäämistä


Mitä henkinen harjoittelu ja valmennus on?

Mieli liikuttaa ihmistä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että mielesi ja kehosi yhteistoiminta on suorituksesi kannalta edullista. Mieltä on mahdollista harjoittaa samalla lailla kuin kehoakin. Mentaaliharjoittelulla kehitetään haasteellisten tilanteiden vaatimia ominaisuuksiasi, kuten keskittymis- ja rentoutumiskykyäsi, motivaatiosi ylläpitoa, paineensietokykyäsi ja kykyäsi eläytyä mielikuviin.

Mieltäsi ja kehoasi täysipainoisesti hyödyntävänä henkilönä luotat itseesi, tunnet itsesi vahvaksi ja keskittyneeksi, hallitset mielentilasi ja stressituntemuksiasi, olet keholtasi rento ja valpas ja kykenet sulkemaan häiriötekijät pois mielestäsi tilanteeseen sopivalla tavalla.

Mentaalivalmennus soveltuu toiminnan tehostamiseen ja parantamiseen sekä kaikenlaisiin stressiä ja jännitystä aiheuttaviin tilanteisiin valmistautumiseen.

Siitä hyötyvät:

 • kaikki toimintaansa kehittävät
 • yksilö- ja joukkueurheilijat
 • esiintymistilanteisiin valmistautuvat
 • harjoittelunsa tehostajat (soittajat, näyttelijät, jne)
 • pääsykoe-, insinööriajo- ym. testitilanteisiin valmistautuvat
 • jännityksien ja erilaisten pelkojen haitoista eroon haluavat henkilöt


Mitä henkinen valmennus sisältää?

Valmennuksen aluksi määritellään tavoitteesi ja selvitetään sinulle ominaiset mentaaliset ajatus- ja reaktiomallit. Niiden perusteella laaditaan tavoitteiden mukainen henkisten taitojen harjoitus/ylläpito-ohjelma.

Tavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa saavutat harjoittelua, tavoitteen mukaista suoriutumista ja esimerkiksi kilpailutilanteessa onnistumista mahdollistavat ajatus- ja reaktiomallit.

Mentaalivalmennuksen työtapoihin kuuluu mm. tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisen vaiheistamista, motivaatiotyöskentelyä, mielikuvaharjoittelun tekniikoita, rentoutumisen harjoittelua, mielen hallinnan harjoittelua, suggestio-ohjausta ja hypnoosiohjausta.

Henkisen valmennuksen osa-alueita ovat mm.

 • omiin ominaisuuksiin tutustuminen ja niiden kehittäminen
 • vahvuuksille rakentaminen
 • rentoutumistaidon ja keskittymiskyvyn kehittäminen
 • mielikuvaharjoittelun tehostaminen
 • rutiinien kehittäminen ja vakiinnuttaminen
 • tunnetilan ja itsen säätelyn harjoittelu
 • intuition hyödyntäminen
 • suorituksen automatisoitumisen edistäminen
 • visualisoinnin tehostaminen
 • motivaation ja ilon etsiminen sekä vahvistaminen