Koulutusta ja valmennusta henkilökohtaiseen kehittymiseen ja hyvinvointiin.
Taitoa yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen työelämässä sekä vapaa-ajalla.
Uusia näkökulmia elämän haastehetkiin.

Tavoitteenani on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä yksityis- ja työelämän vaihtelevista tilanteissa.


Tehtäväkenttääni kuuluvat: